Halmstad – Fuglevik – Moss

Flex Halmstad - Fuglevik - Moss

Flex Halmstad - Fuglevik - Moss
Mandag - fredag
Idunkl 0900kl1200kl 1400kl. 1600kl 18.00
Rygge hotell
Rygge stasjon
Rygge kirke
Løkenjordet
Klosterveien
Gullfunnet
Snuplass Årefjord Østca. 09.15ca. 12.15ca. 14.15ca. kl. 16.15ca. 18.15
Vannværket
Fuglevik
38 - Ryggeheimen sykehjem/Ekholt helse- og omsorgssenter
33 -  Rygge Storsenter
Ekholt kirke (ny møteplass)
32 - Lilleng Helsepark
34 - Seaskrysset
39 - Moss jernbanestasjon (ny fra 6. januar 2020)
40 - Velferdssentralen
1 - Moss bussterminalkl 0945kl 1245kl 1445kl. 16.45kl 1845

Mellom Rygge ungdomsskole og Moss bussterminal kun av-/påstigning på møteplasser. Altså henting på adresse mellom Rygge ungdomsskole og Støtvik Hotell/Larkollen.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.

 

 

 

Mandag - fredag
1 - Moss bussterminalkl 1300kl 1500kl 1700kl 1900kl 2000
40 - Velferdssentralen
39 - Moss jernbanestasjon (ny fra 6. januar 2020)
34 - Seaskrysset
32 - Lilleng Helsepark
Ekholt kirke (ny møteplass)
33 -  Rygge Storsenter
38- Ryggeheimen sykehjem/Ekholt helse- og omsorgssenter
Fuglevik
Vannværket
Snuplass Årefjord Østca. 13.30ca. 15.30ca. 17.30ca. 19.30ca. 20.30
Gullfunnet
Klosterveien
Løkenjordet
Rygge kirke
Rygge jb.st
Rygge hotell
Idunkl 1345kl 1545kl 1745kl 1945kl 2045

Mellom Rygge ungdomsskole og Moss bussterminal kun av-/påstigning på møteplasser. Altså henting på adresse mellom Rygge ungdomsskole og Støtvik Hotell/Larkollen.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.